Διαγωνισμοί Νομικών

27/09/2022

 Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

07/02/2022

Συμβολαιογράφων

03/01/2022

Ειδικοί Νόμοι Συμβολαιογράφων

29/11/2021

Διαγωνισμός ΝΣΚ

01/10/2021

Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων

01/10/2021

ΝΣΚ Διαγωνισμός

09/03/2021

Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

04/03/2021

Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων 2021

23/02/2021

Διαγωνισμός υποψήφιων Δικηγόρων Α’ 2021

08/01/2021

Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

19/12/2020

Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων 2021

15/09/2020

Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων 2021

25/06/2020

Ειδικοί Συμβολαιογραφικοί Νόμοι

06/05/2020

Διαγωνισμός Συμβολαιογράφων

22/02/2020

Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

18/01/2020

Προετοιμασία υπ.Συμβολαιογράφων

Έναρξη Ειδικών Συμβολαιογραφικών Νόμων: Ιανουάριος 2020
12/12/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2018

22/09/2019

Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

14/05/2019

Εξετάσεις Δικηγόρων

Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων A΄ εξεταστικής περιόδου 2019
10/04/2019

Πρόγραμμα Εξετάσεων Επάρκειας

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Εξετάσεων Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019.