Προετοιμασία για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό ΕΣΔΙ Διοικητικής Κατεύθυνσης 2024

Έναρξη προετοιμασίας: Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2024

Έναρξη εγγραφών: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024

ΣΤΑΘΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ:

  • Παυλόπουλος Τάσος, Δ.Ν.
  • Πασιατάς Αλέξανδρος, Δ.Ν.
  • Εμμανουήλ Αναστασία, υπ.Δ.Ν.
  • Μπόμπα Μαρία, LL.M. (Aγγλική Νομική Ορολογία)

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:

√ Πλήρης και άμεση πρόσβαση στο διανεμόμενο υλικό μέσω της πλατφόρμας μας

√ Δυνατότητα Ενδεικτικής (δωρεάν) παρακολούθησης χωρίς υποχρέωση εγγραφής (εξαιρούνται οι εγγραφές Early Bird)

√ Η προετοιμασία για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΙ είναι ολοκληρωμένη:

√ Οργάνωση των μαθημάτων στο πρότυπο των εξετάσεων:

  • Διαφορές Ουσίας
  • Ακυρωτικές Διαφορές
  • Γενική Παιδεία
  • Ξένη Γλώσσα (Αγγλική Νομική Ορολογία) επικεντρωμένη στις ανάγκες της οικείας κατεύθυνσης

√ Ατομική επικοινωνία των σπουδαστών με τους καθηγητές προς επίλυση αποριών

√ Συνεχείς ανατροφοδοτήσεις (feedback) από τους καθηγητές προς τους σπουδαστές

√ Διδασκαλία θεωρίας για τις ανάγκες του Διαγωνισμού

√ Επίλυση σύνθετων θεμάτων-ασκήσεων

√ Τεστ/Προσομοιώσεις εξετάσεων

√ Επίλυση παλαιότερων θεμάτων του Διαγωνισμού

√ Εκπαιδευτικό υλικό: Επιλεγμένο υλικό σύγχρονης και επίκαιρης νομολογίας, πρόταση επιλεγμένης βιβλιογραφίας

√ Προετοιμασία και για το τελικό στάδιο της προφορικής εξέτασης

√ Σωστή προετοιμασία για την εξέταση της Αγγλικής νομικής ορολογίας (μετάφραση ευθεία – αντίστροφη)