ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2022:

100% επιτυχία!

Προετοιμαστείτε σωστά για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών:

√ Πλήρης Προετοιμασία σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα:

  • Αστικό Δίκαιο/Ποινικό Δίκαιο/ Συνταγματικό Δίκαιο

√ Εξειδικευμένοι και Έμπειροι Διδάσκοντες

√ Πλήρης θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης

√ Επίλυση πρακτικών θεμάτων και συνθετικών πρακτικών θεμάτων Αστικού και Ποινικού Δικαίου

√ Εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό