Εξετάσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Έναρξη ταχύρρυθμου τμήματος