Ενημέρωση για προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων