Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

Προετοιμασία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 2020
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ: Τετάρτη, 1η Απριλίου 2020, 6.00μμ

Αστικό Δίκαιο/ Πολιτική Δικονομία: Νατάσσα Μπόμπα
Ειδικοί Συμβολαιογραφικοί Νόμοι: Ειρήνη Μαλαχτάρη, Συμβολαιογράφος
Εμπορικό Δίκαιο: Μάριος Χατζηβασιλείου, Μαρία Κέκη