Υποτροφία Προετοιμασίας ΕΣΔΙ 2020/ Ειρηνοδικών

Προκήρυξη Μίας (1) Υποτροφίας Παρακολούθησης Προγράμματος Προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό Ειρηνοδικών/ Πρωτοδικών-Εισαγγελέων 2020.

Έναρξη μαθημάτων: 25/2/2020
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποτροφίας: 23/2/2020

Πρόγραμμα Υποτροφιών