Προετοιμασία Συμβολαιογράφων

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ:

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, 5.00μμ – 9.30μμ, Αστικό Δίκαιο/ Πολιτική Δικονομία

Παρασκευή 27 Σεπεμβρίου 2019, 6.30μμ – 9.30μμ, Εμπορικό Δίκαιο

Ειδικοί Νόμοι/ Κώδικας Συμβολαιογράφων: Έναρξη Ιανουάριος 2020