Ιατρικής Α.Π.Θ.

Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Γενικές Οδηγίες

Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ1/192329/Β3/16-12-2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η κατάταξη των πτυχιούχων άλλων Σχολών και Τμημάτων στο Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις.

Ο παρών οδηγός εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος αριθμ. 44/24-4-2018

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό στο
http://www.med.auth.gr/sites/default/files/news-attachments/odigos_kataktirion_exetaseon_18-19.pdf