Δικαστικών Επιμελητών

Τα προσόντα διορισμού κάποιου ως Δικαστικού Επιμελητή είναι:

  1. Η επιτυχία σε σχετικό διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Δικαστικών Επιμελητών στα Πρωτοδικεία που προκηρύσσεται κάθε έτος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και διενεργείται σε κάθε Εφετείο της Χώ.
  2. Να είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο.
  3. Πιστοποιητικό διενέργειας πρακτικής άσκησης έξι μηνών σε Δικαστικό Επιμελητή που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών.
  4. Όριο ηλικίας από 22 έως 40 ετών.

Η εξέταση είναι γραπτή και περιλαμβάνει:

  1. Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία,
  2. Ποινικό Κώδικα και Ποινική Δικονομία,
  3. Αστικό Κώδικα και Εμπορικό Δίκαιο.

Η εξέταση είναι ενιαία για όλη τη χώρα και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2318/1995 και τη με αριθμ. 39782/1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την προκήρυξη του 2018 για τις εξετάσεις των υποψήφιων Δικαστικών Επιμελητών θα τη βρείτε εδώ:
http://www.efeteio-thess.gr/web/wp-content/uploads/2018/04/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-2018.pdf